OM OSS

Vi levererar produkter för en god inomhusmiljö - över hela världen!

TROX AURANOR AS

TROX Auranor Solceller

EN PARTNER ATT RÄKNA MED

TROX Auranor AS är beläget i Jaren i kommunen Gran i Oppland, och är en ledande tillverkare och leverantör av luftfördelningsutrustning.

Verksamheten grundades och började producera brandspjäll 1974. År 2021 flyttade verksamheten in i en ny och modern fabrik på 13 200 m² i Mohagen i Jaren. I dessa lokaler bedrivs forskning, utveckling, produktion och försäljning under samma tak.

Företaget har sedan starten utvecklats från att vara en nischleverantör av enskilda produkter till att bli marknadsledande i Norden inom luftfördelningsutrustning och styrsystem.

Idag täcker produktutbudet området för komfortventilation för den professionella marknaden inom affärsbyggnader, utbildningsbyggnader, hotell, industribyggnader och lägenhetsbyggnader. TROX Auranor är dessutom en mycket viktig leverantör av olika renrumprodukter till hälso- och sjukvården, där kraven på kvalitet, support och service är skärpta.

Auranor köptes upp av TROX-koncernen 2005 och framstår idag som ett modernt och avancerat företag. Produktionen baseras på en välutvecklad "Just in time"-filosofi, och de främsta konkurrensfördelarna är produktionsflöde, genomloppstid, leveranseeffektivitet och kvalitet. Företaget är fortfarande i stark utveckling.

Vi har stort fokus på hållbarhet och har precis installerat 2 250 solpaneler på tak och väggar. Solcellerna bidrar till att minska vårt CO2-fotavtryck, tillsammans med ursprungsgarantier på kvarvarande effektbehov, innebär detta att all vår energiförsörjning kommer från rena och förnybara källor. Vid byggstarten av den nya fabriken investerade vi i återvinning av processvärme från vår produktion, samt geobrunnar på 3 km som värmer/kylar byggnaden och tillsammans utgör detta en viktig milstolpe i vår omställning till klimatneutral produktion 2024.

Idag har vi 180 anställda, även med försäljningsorganisation i Sverige och omsätter cirka 455 miljoner. Fabrik och huvudkontor ligger i Jaren, med försäljningskontor i Trondheim, Stavanger, Bergen, Larvik, Borås och Stockholm.

TROX GROUP

TROX är ledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av komponenter, utrustning och system för inomhusmiljö och ventilation. Dedikerad forskning har gjort TROX till en ledande innovatör inom dessa områden.

Teknik för människor
Människan är vår referens och dess välbefinnande är vårt mål. Sedan företaget grundades 1951, har detta varit mottot för bolagets beslut.

System från en enda källa.
Samspelet mellan alla HVAC tjänster kan avgöra hur väl hela systemet fungerar. Detta är anledningen till att TROX erbjuder allt från en enda källa. Aggregat- och ventilationskomponenter kompletterar varandra perfekt. Detta resulterar i maximal energieffektivitet samtidigt som insatsen under konstruktions- och installationsfasen av ett projekt minskas till ett minimum.

Det perfekta systemet för alla typer av byggnader
Genom ett nära samarbete med sina kunder, utvecklar TROX specifika system som tar hänsyn till relevanta kriterier för varje byggnad och uppfyller kraven för brukarna. Detta nära samarbete leder till hållbara lösningar som bidrar till att öka människors välbefinnande och skydda liv och miljö.

Med 34 dotterbolag i 29 länder på fem kontinenter, 20 produktionsanläggningar och importörer och representanter finns TROX i över 70 länder. För närvarande har TROX GROUP cirka 4 560 anställda över hela världen och genererar intäkter på cirka 600 miljoner euro. 

TROX GmbH arbetar konsekvent mot följande mål: 

 • Världsomspännande expansion. TROX kommer att fortsätta växa, främst genom organisk tillväxt, men även genom förvärv av andra företag. Företagets mål är att utöka sin internationella marknadsposition på ett hållbart sätt. 

 • En solid finansiell struktur. Med en soliditet på runt 50 procent har företaget ett eget kapital som ligger långt över genomsnittet. 

 • En 'one-stop shop' strategi. TROX erbjuder alla typer av ventilations- och luftkonditioneringsteknik från en och samma källa: Komponenter, enheter och systemteknik, som är perfekt anpassade till varandra.Vårt urval av komponenter, enheter och system inkluderar:

 • Terminalenheter
 • Decentraliserat ventilationssystem
 • Luft/vattensystem
 • Spjäll
 • Ljuddämpare
 • Brand- och rökgasspjäll
 • Reglerenheter
 • Regleringssystem
 • Filterenheter och filterelement
 • Luftdistributionsutrustning
 • Fans


KORT INFO OM TROX-GRUPPEN (SIFFROR FRÅN 2022):

 • Grundades 1951
 • 4 750 anställda över hela världen
 • En omsättning på 670 miljoner euro
 • 34 dotterbolag på 5 kontinenter
 • 20 fabriker i 10 olika länder
 • 12 centra för forskning och utveckling runt om i världen
 • TROX GROUP är representerat i mer än 70 länder

TROX logo
Geschäftsführung TROX GmbH TROX Board of Management

TROX

Board of Management

mer

TROX subsidiary companies

TROX

subsidiary companies

mer

TROX SVERIGE ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

TROX SVERIGE

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

mer

TROX Aufsichtsrat  SUPERVISORY BOARD - SHAREHOLDER STRUCTURE OF TROX GMBH

SUPERVISORY BOARD -

SHAREHOLDER STRUCTURE OF TROX GMBH

mer

LOOKING BACK TO 70 YEARS OF TROX HISTORY

LOOKING BACK TO 70 YEARS OF TROX

HISTORY

mer

Future prospects Heinz Trox Foundation

Future prospects

Heinz Trox Foundation

mer

For our employees To TROX Intranet

For our employees

To TROX Intranet

Our employees have access to their information and data here.

mer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.